Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

Ändringar år 2016

Vikterna för arbetsställena och industry har ändrats för att motsvara situationen år 2014.

Säsongrensningsprogram införs

På grund av uppdateringen av modeller kan den säsongsrensade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.


Senast uppdaterad 10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2016-03-10_uut_001_sv.html