Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentumisesta

Vuoden 2015 lopullinen indeksi

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tiedot vuodelle 2015 ovat lopulliset. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu alueelliseen yritystoimintatilastoon. Lopullisten vuosimuutosten laskemiseksi toimialaluokituksen 3-numerotoimialatason bruttoarvonmuutokset on jaettu vastaavien toimialojen tuottajahintaindeksin muutoksella. Saadulla kertoimella on korjattu ennakollista kuukausi-indeksin vuosimuutosta. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskennalla on vaikutuksia vuoden 2015 indeksipistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Alla on taulukko, josta käy ilmi ennakollisen kuukausi-indeksin ja lopullisen vuosi-indeksin vuosimuutokset toimialoittain.

 

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015, ennakolliset ja lopulliset vuosimuutokset

TOL 2008 Vuosi-indeksi 2015, %
Ennakollinen Lopullinen
Koko teollisuus (BCDE) -0,8 -0,9
Kaivostoiminta ja louhinta (B) -19,1 -19,2
Teollisuus ( C ) -0,8 -0,9
Elintarviketeollisuus (10-11) -2,7 -3,0
Metsäteollisuus (16-17) -0,5 -0,5
Kemianteollisuus (19-22) 1,1 1,6
Metalliteollisuus (24-30,33) -0,5 -1,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) -5,4 -7,2

 


Päivitetty 10.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2017-02-10_uut_001_fi.html