Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ennakkotietoja teollisuustuotannon volyymi-indeksin muutoksista

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin 8.3.2019 julkistuksesta alkaen tilastoon tehdään muutoksia, joilla parannetaan tilaston laatua ja koherenssia tilinpidon kanssa.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksiin lisätään arvotietojen käyttöä. Arvotiedot saadaan suurelta osin teollisuuden liikevaihtokuvaajan aineistosta. Omaa volyymi-indeksitiedonkeruuta vähennetään nykyisestä noin 800 yrityksestä tai toimipaikasta noin 400:aa yritykseen tai toimipaikkaan.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin arvotiedot on deflatoitu tähän asti teollisuuden tuottajahintojen avulla. Tammikuun tiedoista deflaattoreina käytetään kansantalouden tilinpidon kanssa yhteisiä tietoja. Kyseiset deflaattorit lasketaan hyödyketasolta. Ne ovat nykyisiä tarkempia ja huomioivat myös toimialalle luokiteltujen yritysten sivutuotannon hintojen muutokset.

Tilasto lasketaan siten, että 3-numerotasolla käytetään pääsääntöisesti vain joko arvo- tai määrätietoja. Tähän asti laskennassa on jokaisella toimialalla käytetty sekä määrä- että arvotietoja. Deflatoitujen liikevaihtotietojen käytön lisäämisen mahdollistaa liikevaihtotietojen nopeuttaminen. Tiedot pystytään tuottamaan teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulujen puitteissa eli noin 40 päivän viipeellä.

Samassa yhteydessä vaihdetaan toimialoittaiset jalostusarvopainot sekä ositekohtaiset bruttoarvopainot vastaamaan vuoden 2017 tilannetta. Lisäksi kausitasoitusmallit päivitetään. Nämä päivitykset aiheuttavat muutoksia myös aikaisempien kuukausien ja vuosien tietoihin.

Tammikuun volyymi-indeksin tietojen yhteydessä julkaistaan menetelmä- ja laatuselosteet, joista löytyy tarkemmin tietoa edellä mainituista muutoksista.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimialoittaiset jalostusarvo-osuudet vuosilta 2015, 2016 ja 2017 koko teollisuuden (BCD) jalostusarvosta.

Taulukko 1. Jalostusarvo-osuudet teollisuudessa vuosina 2010, 2015 ja 2017

TOL 2008 Jalostusarvo-osuus 2015 (%) Jalostusarvo-osuus 2016 (%) Jalostusarvo-osuus 2017 (%)
Koko teollisuus (BCD) 100 100 100
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1,6 1,9 2,6
Teollisuus (C) 88,6 86,7 86,5
Elintarviketeollisuus (10-11) 8,3 8,1 7,2
Metsäteollisuus (16-17) 14,2 12,8 13,2
Kemianteollisuus (19-22) 14,4 15,8 15,7
Metalliteollisuus (24-33) 44,1 44,2 45,0
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) 13,2 12,5 13,0
Kulkuneuvojen valmistus (29-30) 2,8 3,1 2,8
Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (D) 11,2 11,4 10,9


Päivitetty 8.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/ttvi_2019-01-08_uut_001.html