Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land

Producent:
Tull
Uppgifter: Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln. Statistiken är en officiell informationskälla för uppgifter om Finlands import, export och handelsbalans.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, handelsbalans, utrikeshandel, intrastat, användningsändamål, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvkmmm/index_sv.html