Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC)

Producent:
Tull
Uppgifter: Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC)
www.tulli.fi
Statistikkalendarier
tulli.fi
Beskrivning: Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC- varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länderna. Varorna är grupperade utgående från de detaljerade varunomenklaturerna (HS, KN) till högre klasser var man har beaktat bl.a. varornas förädlingsgrad. SITC- varuklassificeringen ändrar inte varje år, vilket också möjliggör jämförelser över en längre tidsperiod.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: import, export, utrikeshandel, intrastat, produkter, varor.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC) [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvsitc/index_sv.html