Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 1:a kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2005, 1:a kvartalet

Inga dokument