Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.2.2006

Industrins lager ökade under fjärde kvartalet år 2005

I slutet av december år 2005 var värdet på industrins lager 12,8 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Den övriga metallindustrins och trä- och pappersindustrins lager ökade mest, dvs. med närmare 17 procent från året innan. Den kemiska industrins lager ökade med drygt 15 procent. Lagren för elektronik- och elprodukter ökade med drygt 8 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2004/IV-2005/IV, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Industrins lager minskade jämfört med föregående kvartal. I slutet av december 2005 var fabriksindustrins lager 4,4 procent mindre jämfört med situationen i slutet av september. Minskningen var störst inom värdet på lagren inom annan metallindustri, dvs. drygt 11 procent. Av huvudnäringsgrenarna ökade bara värdet på lagren inom trä- och pappersindustrin jämfört med föregående kvartal. Ökningen var något under 9 procent.

 

Förändring av industrins lager, 2005/III-2005/IV, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

År 2005 har lagerökning också förorsakats av att bokföringspraxis har ändrats. Under året har en del av företagen övergått till s.k. IAS/IFRS-bokföringspraxis. Uppgifterna är därför inte till alla delar jämförbara.

Källa: Industrins lagerstatistik, 2005, december

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 17.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2005/04/tva_2005_04_2006-02-17_tie_001_sv.html