Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.5.2006

Industrins lager ökade under första kvartalet 2006

I slutet av mars år 2006 var värdet av fabriksindustrins lager 28,2 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med drygt 65 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med nästan 20 procent. Lagren inom elektronikindustrin ökade med något under 8 procent från föregående år.

Förändring av industrins lager, 2005/I-2006/I, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Också jämfört med föregående kvartal ökade industrins lager inom alla huvudnäringsgrenar. I slutet av mars år var fabriksindustrins lager 16,5 procent större än i slutet av december år 2005. Lagren inom annan metallindustrin ökade mest, med drygt 30 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med närapå 17 procent.

Förändring av industrins lager, 2005/IV-2006/I, %

*Metallindustri exkl. tillverkning elektronik- och elprodukter

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2006 har omsättningsvikterna bytts till 2004 års vikter och när det gäller år 2005 har man använt 2003 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2006, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 19.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2006/01/tva_2006_01_2006-05-19_tie_001_sv.html