Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.8.2006

Industrins lager ökade under andra kvartalet 2006

I slutet av juni år 2006 var värdet av fabriksindustrins lager 18,6 procent större än året innan. Lagren ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade mest, med 27,5 procent. Lagren inom annan metallindustri ökade med nästan 27 procent. Lagren inom elektronikindustrin ökade med 10 procent från föregående år.

Förändring av industrins lager, 2005/II-2006/II, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Jämfört med föregående kvartal minskade industrins lager. I slutet av juni 2006 var fabriksindustrins lager 2,7 procent mindre än i slutet av mars 2006. Lagren minskade mest inom näringsgrenen trä- och pappersindusti, med 5,2 procent. Lagren inom annan metallindustrin minskade med 5 procent och lagren inom annan fabriksindustri med 0,4 procent.

Förändring av industrins lager, 2006/I-2006/II, %

*Metallindustri exkl. tillverkning elektronik- och elprodukter

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2006 har omsättningsvikterna bytts till 2004 års vikter och när det gäller år 2005 har man använt 2003 års vikter. Detta kan också inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 18.8.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2006/02/tva_2006_02_2006-08-18_tie_001_sv.html