Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.2.2007

Industrins lager ökade under fjärde kvartalet år 2006

I slutet av december 2006 var värdet av fabriksindustrins lager 18,7 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med drygt 40 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med nästan 11 procent från föregående år.

Förändring av industrins lager, 2005/IV-2006/IV, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Fabriksindustrins lager minskade jämfört med föregående kvartal. I slutet av december år 2006 var fabriksindustrins lager en procent mindre än i slutet av september 2006. Lagren inom elektronikindustrin minskade mest, med 20 procent. Lagren inom den kemiska industrin minskade med drygt 3 procent.

Förändring av industrins lager, 2006/III-2006/IV, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Källa: Industrins lagerstatistik 2006, december

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 16.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2006/04/tva_2006_04_2007-02-16_tie_001_sv.html