Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.5.2007

Industrins lager ökade under första kvartalet år 2007

I slutet av mars 2007 var värdet av fabriksindustrins lager 10,4 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med drygt 14 procent. Lagren inom elektronikindustrin ökade med 11,5 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med nästan 5 procent från föregående år.

Förändring av industrins lager, 2006/I-2007/I, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Fabriksindustrins lager ökade jämfört med föregående kvartal. I slutet av mars år 2007 var fabriksindustrins lager 7,9 procent större än i slutet av december 2006. Lagren inom annan fabriksindustri ökade mest, med 10,7 procent. Lagren inom elektronikindustrin och den kemiska industrin ökade med nästan 10 procent.

 

Förändring av industrins lager, 2006/IV-2007/I, %

*Metallindustri exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2007 har omsättningsvikterna bytts till 2005 års vikter och när det gäller år 2006 har man använt 2004 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2007, mars.

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479,volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 18.5.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2007/01/tva_2007_01_2007-05-18_tie_001_sv.html