Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2021, 3:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2007, 3:e kvartalet

2007
3:e kvartalet
Offentliggöranden