Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.2.2008

Industrins lager ökade under det sista kvartalet år 2007

I slutet av december 2007 var värdet av fabriksindustrins lager 16,5 procent större än året innan. Lagren ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom annan metallindustri ökade mest, med 20 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med drygt 16 procent. Lagren inom den kemiska industrin ökade med 15,4 procent från föregående år. Lagren inom annan fabriksindustri ökade minst, med 9,3 procent.

Förändring av industrins lager, 2006/IV-2007/IV, %

Fabriksindustrins lager minskade jämfört med föregående kvartal. I slutet av december år 2007 var fabriksindustrins lager 0,3 procent mindre än i slutet av september 2007. Lagren inom annan metallindustri minskade mest, med 2,4 procent. Lagren inom den övriga fabriksindustrin minskade med något under en procent. Inom trä- och pappersindustrin ökade lagren däremot med 5,6 procent och inom den kemiska industrin med 1,3 procent.

 

Förändring av industrins lager, 2007/III-2007/IV, %

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2007 har omsättningsvikterna bytts till 2005 års vikter och när det gäller år 2006 har man använt 2004 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Källa: Industrins lagerstatistik 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Senast uppdaterad 15.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2007/04/tva_2007_04_2008-02-15_tie_001_sv.html