Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.5.2008

Industrins lager ökade under första kvartalet år 2008 från året innan

I slutet av mars 2008 var värdet av fabriksindustrins lager 17,2 procent större än året innan. Lagren ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom den kemiska industrin ökade mest, med något under 27 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med 22,7 procent och inom annan metallindustri med 20 procent. Däremot minskade lagren inom elektronikindustrin med 7,8 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2007/I–2008/I, %

Förändring av industrins lager, 2007/I–2008/I, %

Lagren inom fabriksindustrin ökade från föregående kvartal

I slutet av mars år 2008 var fabriksindustrins lager 8,3 procent större än i slutet av december 2007. Lagren inom den kemiska industrin ökade mest, med 18 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med nästan 10 procent. Lagren minskade mest inom elektronikindustrin, med 9 procent.

Förändring av industrins lager, 2007/IV–2008/I, %

Förändring av industrins lager, 2007/IV–2008/I, %

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2008 har omsättningsvikterna bytts till 2006 års vikter och när det gäller år 2007 har man använt 2005 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten. Täckningen för de olika näringsgrenarna har förbättrats fr.o.m. början av år 2008.


Källa: Industrins lagerstatistik 2008, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 16.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2008/01/tva_2008_01_2008-05-16_tie_001_sv.html