Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.11.2008

Fabriksindustrins lager ökade under tredje kvartalet år 2008 från året innan

I slutet av september 2008 var värdet av fabriksindustrins lager 8,6 procent större än året innan. Lagren ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom den kemiska industrin ökade mest, med 18 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin ökade med drygt 13 procent och inom annan fabriksindustri med 13 procent. Lagren inom elektronikindustrin var nästan oförändrade, minskningen var 0,1 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2007/III–2008/III, %

Förändring av industrins lager, 2007/III–2008/III, %

Lagren inom fabriksindustrin ökade från föregående kvartal

I slutet av september år 2008 var fabriksindustrins lager 1,2 procent större än i slutet av juni 2008. Lagren inom elektronikindustrin ökade mest, med drygt 5 procent. Lagren inom annan metallindustri ökade med 5 procent och inom trä- och pappersindustrin med 1,4 procent. Lagren minskade mest inom den kemiska industrin, med 10 procent. Lagren inom den övriga fabriksindustrin minskade med drygt 2 procent från föregående kvartal.

Förändring av industrins lager, 2008/II–2008/III, %

Förändring av industrins lager, 2008/II–2008/III, %

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2008 har omsättningsvikterna bytts till 2006 års vikter och när det gäller år 2007 har man använt 2005 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten. Täckningen för de olika näringsgrenarna har förbättrats fr.o.m. början av år 2008.


Källa: Industrins lagerstatistik 2008, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2008/03/tva_2008_03_2008-11-14_tie_001_sv.html