Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.2.2009

Fabriksindustrins lager ökade under det sista kvartalet år 2008 från året innan

I slutet av december 2008 var värdet av fabriksindustrins lager 3,6 procent större än året innan. Lagren ökade med 8,3 procent inom övrig metallindustri och med 7,6 procent inom övrig fabriksindustri. Under det sista kvartalet i fjol vände lagren inom trä- och pappersindustrin nedåt och minskade med 1,3 procent. Under början av året ökade lagren inom trä- och pappersindustrin ännu kraftigt. Också lagren inom den kemiska industrin minskade något under det sista kvartalet i fjol. Lagren inom den kemiska industrin ökade också kraftigt ännu under början av året. Lagren inom elektronikindustrin minskade med något under 12 procent.

Förändring av industrins lager, 2007/IV–2008/IV, %

Förändring av industrins lager, 2007/IV–2008/IV, %

Lagren inom fabriksindustrin minskade från föregående kvartal

I slutet av december år 2008 var fabriksindustrins lager 4,3 procent mindre än i slutet av september 2008. Lagren inom den kemiska industrin minskade mest, med närmare 14 procent. Inom elektronikindustrin minskade lagren med något under 11 procent. Lagren inom trä- och pappersindustrin var nästan 8 procent mindre än i slutet av september.

Förändring av industrins lager, 2008/III–2008/IV, %

Förändring av industrins lager, 2008/III–2008/IV, %

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2008 har omsättningsvikterna bytts till 2006 års vikter och när det gäller år 2007 har man använt 2005 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten. Täckningen för de olika näringsgrenarna har förbättrats fr.o.m. början av år 2008.

Näringsgrensindelningen revideras

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i lagerstatistik i maj 2009, då lageruppgifterna för det första kvartalet år 2009 publiceras.

Mera information om revideringen av näringsgrensindelningen http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html


Källa: Industrins lagerstatistik 2008, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2008/04/tva_2008_04_2009-02-13_tie_001_sv.html