Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 14.8.2009

Industrins lager minskade under andra kvartalet år 2009 från året innan

I slutet av juni 2009 var värdet av industrins lager 10 procent mindre än året innan. Lagren minskade mest inom den kemiska industrin, med drygt 30 procent, och inom skogsindustrin, med drygt 25 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin minskade med nästan 22 procent. Lagren inom övrig industri ökade däremot med något under en procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2008/II–2009/II, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2008/II–2009/II, % TOL 2008

Industrins lager minskade från föregående kvartal

I slutet av juni år 2009 var industrins lager 6,6 procent mindre än i slutet av mars föregående kvartal. Lagren minskade inom alla huvudnäringsgrenar. Lagren inom skogsindustrin minskade mest, med 16 procent. Lagren inom den kemiska industrin minskade med 13 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin minskade med något under 9 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/I–2009/II, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/I–2009/II, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2009 har omsättningsvikterna bytts till 2007 års vikter och när det gäller år 2008 har man använt 2006 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Näringsgrensindelningen revideras

Näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i industrins lagerstatistik fr.o.m. uppgifterna för det första kvartalet år 2009.

Mera information om revideringen av näringsgrensindelningen http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html .

Retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 2005 publiceras av alla serier enligt Näringsgrensindelningen TOL 2008. Uppgifter för tidigare år (1990–2004) är inte jämförbara p.g.a. bl.a. ändringar i lagstiftningen och metodrevideringar i statistiken.


Källa: Industrins lagerstatistik 2009, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2009/02/tva_2009_02_2009-08-14_tie_001_sv.html