Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.11.2009

Industrins lager minskade under tredje kvartalet år 2009 från året innan

I slutet av september 2009 var värdet av industrins lager drygt 12 procent mindre än året innan. Lagren minskade inom alla huvudnäringsgrenar, mest minskade de inom skogsindustrin, med något under 32 procent samt inom el- och elektronikindustrin, med något under 29 procent. Lagren inom den kemiska industrin minskade med nästan 21 procent. Den lägsta lagerminskningen hade annan metallindustri, lagren minskade med 2,5 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2008/III–2009/III, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2008/III–2009/III, % TOL 2008

Industrins lager minskade från föregående kvartal

I slutet av september år 2009 var industrins lager 1,2 procent mindre än i slutet av juni föregående kvartal. Lagren inom skogsindustrin minskade mest, med något under 8 procent. Lagren inom övrig industri minskade med nästan 7,5 procent. Den kemiska industrins lager däremot ökade med något under 3 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/II–2009/III, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/II–2009/III, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2009 har omsättningsvikterna bytts till 2007 års vikter och när det gäller år 2008 har man använt 2006 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2009, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2009/03/tva_2009_03_2009-11-13_tie_001_sv.html