Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.2.2010

Industrins lager minskade under fjärde kvartalet år 2009 från året innan

I slutet av december 2009 var värdet av industrins lager drygt 21 procent mindre än året innan. Lagren minskade inom alla huvudnäringsgrenar, mest minskade de inom skogsindustrin, med drygt 30 procent samt inom el- och elektronikindustrin, med 29 procent. Lagren inom annan metallindustri minskade med 24,2 procent. Den lägsta minskningen av lagren hade den kemiska industrin, 1,6 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2008/IV–2009/IV, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2008/IV–2009/IV, % TOL 2008

Industrins lager minskade också från föregående kvartal

I slutet av december år 2009 var industrins lager 13,9 procent mindre än i slutet av september föregående kvartal. Mest minskade lagren inom annan metallindustri, med nästan 22 procent. Lagren inom den övriga industrin minskade med 10,1 procent. Den kemiska industrins lager däremot ökade med 6,7 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/III–2009/IV, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/III–2009/IV, % TOL 2008

Industrins lager minskade kraftigt i slutet av år 2009. Lagervärdet var i slutet av året på samma nivå som under andra kvartalet år 2006.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2009 har omsättningsvikterna bytts till 2007 års vikter och när det gäller år 2008 har man använt 2006 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2009, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2009/04/tva_2009_04_2010-02-19_tie_001_sv.html