Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.8.2010

Industrins lager minskade ytterligare under andra kvartalet år 2010

I slutet av juni 2010 var värdet av industrins lager enligt Statistikcentralen 7,6 procent mindre än året innan. Lagren minskade mest inom näringsgrenarna övrig industri, med 17 procent, samt inom annan metallindustri, med 10,2 procent. Inom den kemiska industrin ökade lagren med 9,6 procent och inom el- och elektronikindustrin med 5,1 procent från året innan.

Förändring av industrins lager, 2009/II–2010/II, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/II–2010/II, % TOL 2008

Lagren inom industrin ökade från föregående kvartal

I slutet av juni år 2010 var industrins lager 6,6 procent större än i slutet av föregående kvartal. Mest ökade annan metallindustri, 13,5 procent. Lagren inom el- och elektronikindustrin ökade med drygt 6 procent. Skogsindustrins lager minskade däremot med nästan 7 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/I–2010/II, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2010/I–2010/II, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2010 har omsättningsvikterna bytts till 2008 års vikter och när det gäller år 2009 har man använt 2007 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2010, juni, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2010/02/tva_2010_02_2010-08-20_tie_001_sv.html