Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.11.2010

Industrins lager minskade under tredje kvartalet år 2010

I slutet av september 2010 var värdet av industrins lager enligt Statistikcentralen 2,1 procent mindre än året innan. Lagren minskade mest inom näringsgrenarna annan metallindustri, med 8,9 procent, samt inom övrig industri, med 7,6 procent. Värdet av el- och elektronikindustrins lager ökade med 25,6 procent och värdet av den kemiska industrins lager med 10 procent från året innan. Också värdet av skogsindustrins lager ökade med nästan 7 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/III–2010/III, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/III–2010/III, % TOL 2008

Lagren inom industrin ökade från föregående kvartal

I slutet av september år 2010 var värdet av industrins lager 4,2 procent större än i slutet av föregående kvartal. Lagren ökade från föregående kvartal inom alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade el- och elektronikindustrin, med 12,5 procent. Lagervärdet inom den övriga industrin ökade med drygt 5 procent. Också värdet av lagren inom den kemiska industrin gick upp en aning.

Förändring av industrins lager, 2010/II–2010/III, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2010/II–2010/III, % TOL 2008

På grund av revideringen av omsättningsvikterna på årsnivå och materialuppdateringen av urvalsstatistiken har man omräknat statistiken över industrins lager för år 2009 och kvartalsstatistiken för början av år 2010.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2010 har omsättningsvikterna bytts till 2008 års vikter och när det gäller år 2009 har man använt 2007 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2010, september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2010/03/tva_2010_03_2010-11-19_tie_001_sv.html