Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.2.2011

Industrins lager minskade under fjärde kvartalet år 2010

I slutet av december 2010 var värdet av industrins lager enligt Statistikcentralen 1,7 procent mindre än året innan. Lagren minskade mest inom näringsgrenen annan metallindustri, med 12,9 procent. Värdet av el- och elektronikindustrins lager ökade med 25,7 procent och värdet av skogsindustrins lager med 17 procent från året innan. Också inom näringsgrenen övrig industri ökade värdet av lagren med 2,1 procent.

Förändring av industrins lager, 2009/IV–2010/IV, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2009/IV–2010/IV, % TOL 2008

Industrins lager minskade från föregående kvartal

I slutet av december 2010 var värdet av industrins lager 13,3 procent mindre än i slutet av föregående kvartal. Inom nästan alla huvudnäringsgrenar sjönk värdet av lagren från kvartalet innan. Mest minskade annan metallindustri, med 25,5 procent. Också värdet av lagren inom den kemiska industrin gick ned en aning. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med drygt 4 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/III–2010/IV, % TOL 2008

Förändring av industrins lager, 2010/III–2010/IV, % TOL 2008

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2010 har omsättningsvikterna bytts till 2008 års vikter och när det gäller år 2009 har man använt 2007 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2010, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 18.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2010/04/tva_2010_04_2011-02-18_tie_001_sv.html