Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.5.2011

Industrins lager ökade med 2,9 procent under första kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins lager 2,9 procent större i slutet av mars 2011 än året innan. Lagervärdet ökade mest inom el- och elektronikindustrin, med 22,3 procent. Inom den kemiska industrin ökade lagervärdet med 19,1 procent och inom näringsgrenen övrig industri med 13,1 procent från året innan. Inom näringsgrenen annan metallindustri minskade värdet av lagren med 11 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/V–2011/I, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2010/V–2011/I, % (TOL 2008)

Industrins lager ökade från föregående kvartal

I slutet av mars 2011 var värdet av industrins lager 6,3 procent större än i slutet av föregående kvartal. Inom alla huvudnäringsgrenar ökade värdet av lagren från kvartalet innan. Mest ökade den kemiska industrin, med 16,9 procent. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 9,5 procent. Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri ökade lagervärdet med 7,4 procent och inom övrig industri med 6,9 procent.

Förändring av industrins lager, 2010/IV–2011/I, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2010/IV–2011/I, % (TOL 2008)

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2011 har omsättningsvikterna bytts till 2009 års vikter och när det gäller år 2010 har man använt 2008 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins lagerstatistik 2011, mars, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2011/01/tva_2011_01_2011-05-20_tie_001_sv.html