Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.2.2012

Industrins lager ökade under fjärde kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av industrins lager med 13,7 procent under fjärde kvartalet 2011 jämfört med året innan. Lagervärdet ökade inom alla huvudnäringsgrenar. Ökningen var störst inom den kemiska industrin, dvs. 31 procent. Inom annan metallindustri ökade lagervärdet med 14,6 procent. Inom el- och elektronikindustrin var ökningen 9,1 procent och inom näringsgrenen övrig industri 7,4 procent. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 3,8 procent..

Förändring av industrins lager, 2010/IV–2011/IV, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2010/IV–2011/IV, % (TOL 2008)

Industrins lager ökade från föregående kvartal

I slutet av december 2011 var värdet av industrins lager 1,8 procent större än i slutet av föregående kvartal. Ökningen var störst inom den kemiska industrin, dvs. 24,8 procent. Inom näringsgrenen övrig industri minskade lagervärdet med 0,8 procent och inom annan metallindustri med 1,0 procent. Mest minskade värdet inom el- och elektronikindustrin, med 7,1 procent.

Förändring av industrins lager, 2011/III–2011/IV, % (TOL 2008)

Förändring av industrins lager, 2011/III–2011/IV, % (TOL 2008)

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2011 har omsättningsvikterna bytts till 2009 års vikter och när det gäller år 2010 har man använt 2008 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.

Industrins och handels lagerstatistik offentliggörs tillsammans fr.o.m. maj 2012

Lagerstatistiken för industrin och för handeln offentliggörs inte längre separat. Fr.o.m. 25.5.2012 offentliggörs lagerstatistiken i ett gemensamt offentliggörande för första kvartalet 2012. Datainnehållet i statistiken är oförändrat.


Källa: Industrins lagerstatistik 2011, december, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Anja Lindqvist (09) 1734 3492, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 17.02.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2011/04/tva_2011_04_2012-02-17_tie_001_sv.html