Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.8.2012

Varastojen arvo teollisuudessa laski vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä 0,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Varastojen arvo laski eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa laskua oli 28,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden varastojen arvo väheni 4,6 prosenttia. Kemianteollisuuden varastojen arvo kasvoi 12,7 prosenttia ja toimialan muu teollisuus 2,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Teollisuuden toimialalla varastojen arvo oli vuoden 2012 kesäkuun lopussa 2,6 prosenttia pienempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Kemianteollisuudessa varastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä 6,3 prosenttia. Eniten kasvua oli muun teollisuuden toimialalla, 2,5 prosenttia.

Kaupan varastojen arvo kasvoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä

Kaupan varastojen arvo oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä 3,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Eniten kasvua edellisvuodesta kertyi tukkukaupan toimialalla, 13,6 prosenttia. Vähittäiskaupassa varastojen arvo nousi 1,3 prosenttia. Autokaupan toimialalla varastojen arvo puolestaan laski 10,4 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan toimialalla varastojen arvot olivat vuoden 2012 kesäkuun lopussa 6,3 prosenttia pienemmät kuin maaliskuun lopussa. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna autokaupan varastojen arvo laski eniten, 24,3 prosenttia. Vähittäiskaupassa varastojen arvo pieneni 2,4 prosenttia, kun taas tukkukaupassa varastojen arvo kasvoi 1,0 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2012 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2010 painoiksi. Vuoden 2011 osalta on käytetty vuoden 2009 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2012/02/tva_2012_02_2012-08-17_tie_001_fi.html