Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.8.2012

Värdet av industrins lager minskade under andra kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av industrins lager med 0,9 procent under andra kvartalet 2012 jämfört med året innan. Lagervärdet minskade mest inom el- och elektronikindustrin, med 28,5 procent. Lagervärdet inom skogsindustrin minskade med 4,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade lagervärdet med 12,7 procent och inom näringsgrenen övrig industri med 2,3 procent från året innan.

Förändring av industrins lager II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

I slutet av juni 2012 var värdet av industrins lager 2,6 procent mindre än i slutet av föregående kvartal. Lagervärdet inom den kemiska industrin sjönk med 6,3 procent från föregående kvartal. Ökningen var störst inom övrig industri, dvs. 2,5 procent.

Värdet av handelns lager ökade under andra kvartalet 2012

Värdet av handelns lager ökade med 3,9 procent under andra kvartalet 2012 jämfört med året innan. Den största ökningen jämfört med året innan fanns inom partihandeln, dvs. 13,6 procent. Lagervärdet inom detaljhandeln steg med 1,3 procent. Däremot sjönk lagervärdet inom bilhandeln med 10,4 procent jämfört med motsvarande period år 2011.

Förändring av handelns lager II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager II/2011–II/2012, %, (TOL 2008)

Värdet av handelns lager var 6,3 procent mindre i slutet av juni än i slutet av mars. Jämfört med föregående kvartal sjönk lagervärdet inom bilhandeln mest, med 24,3 procent. Värdet av detaljhandelns lager minskade med 2,4 procent, medan lagervärdet inom partihandeln ökade med 1,0 procent från förgående kvartal.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2012 har omsättningsvikterna bytts till 2010 års vikter och när det gäller år 2011 har man använt 2009 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 17.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2012/02/tva_2012_02_2012-08-17_tie_001_sv.html