Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 23.11.2012

Varastojen arvo teollisuudessa nousi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tarkastelluista päätoimialoista varastojen arvo kasvoi eniten kemianteollisuudessa, 41,2 prosenttia. Muun metalliteollisuuden toimialalla varastojen arvo kasvoi 2,8 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa varastojen arvo putosi 43,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Metsäteollisuudessa varastot vähenivät 5,3 prosenttia.

Teollisuuden varastojen arvon muutos III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Teollisuuden toimialalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2012 syyskuun lopussa 1,1 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Eniten varastojen arvo kasvoi kemianteollisuudessa, 4,8 prosenttia. Toimialan muu metalliteollisuus varastojen arvo nousi edellisestä neljänneksestä 4,4 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa varastojen arvo laski syyskuun lopussa 18 prosenttia kesäkuun loppuun verrattuna. Muun teollisuuden toimialalla varastot vähenivät 2,7 prosenttia.

Kaupan varastojen arvo pieneni vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä

Kaupan varastojen arvo oli vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä 5,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Voimakkaimmin varastojen arvo laski autokaupan toimialalla, 25,3 prosenttia. Vähittäiskaupassa varastojen arvo väheni 2,6 prosenttia edellisvuodesta, kun taas tukkukaupan toimialan varastojen arvo kasvoi 2,6 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan toimialalla varastojen arvo oli vuoden 2012 syyskuun lopussa 4,0 prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa. Varastojen arvo laski kaikilla tarkasteltavilla kaupan toimialoilla edellisestä vuosineljänneksestä. Eniten varastojen arvo pieneni autokaupan toimialalla, 15,4 prosenttia.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2012 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2010 painoiksi. Vuoden 2011 osalta on käytetty vuoden 2009 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (253,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2012/03/tva_2012_03_2012-11-23_tie_001_fi.html