Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.11.2012

Värdet av industrins lager ökade under tredje kvartalet 2012 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade värdet av industrins lager med 1,5 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med året innan. Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade lagervärdet mest inom den kemiska industrin, med 41,2 procent. Inom annan metallindustri ökade lagervärdet med 2,8 procent. Inom el- och elektronikindustrin minskade lagervärdet med 43,3 procent jämfört med motsvarande period året innan. Lagren inom skogsindustrin minskade med 5,3 procent.

Förändring av industrins lager III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

I slutet av september 2012 var värdet av industrins lager 1,1 procent större än i slutet av föregående kvartal. Lagervärdet ökade mest inom den kemiska industrin, med 4,8 procent. Lagervärdet inom annan metallindustri steg med 4,4 procent från föregående kvartal. Inom el- och elektronikindustrin var lagervärdet i slutet av september 18 procent mindre än i slutet av juni. Inom övrig industri minskade lagren med 2,7 procent.

Värdet av handelns lager minskade under tredje kvartalet 2012

Värdet av handelns lager minskade med 5,4 procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med året innan. Kraftigast sjönk lagervärdet inom bilhandeln, med 25,3 procent. Inom detaljhandeln minskade lagervärdet med 2,6 procent från året innan, medan lagervärdet inom partihandeln ökade med 2,6 procent jämfört med motsvarande period år 2011.

Förändring av handelns lager III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager III/2011–III/2012, %, (TOL 2008)

I slutet av september 2012 var värdet av handelns lager 4,0 procent mindre än i slutet av juni. Lagervärdet sjönk inom alla granskade näringsgrenar inom handeln jämfört med föregående kvartal. Mest minskade lagervärdet inom bilhandeln, med 15,4 procent.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2012 har omsättningsvikterna bytts till 2010 års vikter och när det gäller år 2011 har man använt 2009 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 23.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2012/03/tva_2012_03_2012-11-23_tie_001_sv.html