Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 19.2.2013

Varastojen arvo teollisuudessa laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä 11,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Varastojen arvo laski lähes kaikilla päätoimialoilla. Eniten laskua oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 49,5 prosenttia. Metsäteollisuuden varastojen arvo väheni 5,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa varastojen arvo kasvoi 5,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2012 joulukuun lopussa 7,4 prosenttia pienempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Varastojen arvo laski eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 17,4 prosenttia. Muun metalliteollisuuden toimialalla varastojen arvo väheni 9,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Vuoden 2011 tiedot ovat tarkentuneet.

Kaupan varastojen arvo laski vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

Kaupan varastojen arvo oli vuoden 2012 joulukuun lopussa 7,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Voimakkaimmin varastojen arvo laski autokaupan toimialalla, 32,3 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo väheni 0,1 prosenttia edellisvuodesta, kun taas vähittäiskaupan toimialan varastojen arvo kasvoi 1,1 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

Kaupan toimialalla varastojen arvo oli vuoden 2012 joulukuun lopussa 0,7 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Vähittäiskaupan varastojen arvo kasvoi 1,5 prosenttia ja tukkukaupan 0,8 prosenttia. Autokaupan toimialan varastojen arvo puolestaan laski 0,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2012 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2010 painoiksi. Vuoden 2011 osalta on käytetty vuoden 2009 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.8.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2012/04/tva_2012_04_2013-02-19_tie_001_fi.html