Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.2.2013

Värdet av industrins lager minskade under sista kvartalet 2012 från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins lager 11,8 procent mindre under fjärde kvartalet 2012 än året innan. Lagervärdet minskade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Minskningen var störst inom el- och elektronikindustrin, 49,5 procent. Lagervärdet inom skogsindustrin minskade med 5,3 procent. Inom den kemiska industrin ökade lagervärdet med 5,2 procent från året innan.

Förändring av industrins lager IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

I slutet av december 2012 var värdet av industrins lager 7,4 procent mindre än i slutet av föregående kvartal. Lagervärdet minskade mest inom el- och elektronikindustrin, med 17,4 procent. Inom annan metallindustri minskade lagervärdet med 9,4 procent från föregående kvartal.

Uppgifterna för år 2011 har reviderats.

Värdet av handelns lager minskade under sista kvartalet 2012

Värdet av handelns lager minskade med 7,4 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med året innan. Kraftigast sjönk lagervärdet inom bilhandeln, med 32,3 procent. Inom partihandeln minskade lagervärdet med 0,1 procent från året innan, medan lagervärdet inom detaljhandeln ökade med 1,1 procent jämfört med motsvarande period år 2011.

Förändring av handelns lager IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager IV/2011–IV/2012, %, (TOL 2008)

I slutet av december 2012 var värdet av handelns lager 0,7 procent större än i slutet av september. Inom detaljhandeln ökade lagervärdet med 1,5 procent och inom partihandeln med 0,8 procent. Däremot sjönk lagervärdet inom bilhandeln med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2012 har omsättningsvikterna bytts till 2010 års vikter och när det gäller år 2011 har man använt 2009 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 19.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2012/04/tva_2012_04_2013-02-19_tie_001_sv.html