Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.5.2013

Varastojen arvo laski vuoden takaisesta sekä teollisuuden että kaupan toimialalla vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 4,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski vielä voimakkaammin, 9,5 prosenttia, vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Varastojen arvo laski vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla. Eniten laskua oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 19,1 prosenttia. Kemianteollisuudessa varastojen arvo väheni 15 prosenttia. Metsäteollisuudessa varastojen arvo kasvoi 6,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2013 maaliskuun lopussa 4,0 prosenttia suurempi kuin edellisen neljänneksen lopussa. Varastojen arvo kasvoi eniten metsäteollisuudessa, 12,1 prosenttia. Kemianteollisuuden toimialalla varastojen arvo väheni 6,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Kaupan toimialoista voimakkaimmin varastojen arvo laski autokaupan toimialalla, 35,5 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo väheni 1,4 prosenttia ja vähittäiskaupassa 0,3 prosenttia vuoden 2012 maaliskuun loppuun verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

Kaupan toimialalla varastojen arvo oli vuoden 2013 maaliskuun lopussa 0,4 prosenttia suurempi kuin joulukuun 2012 lopussa. Vähittäiskaupan varastojen arvo kasvoi 4,5 prosenttia, kun tukkukaupan toimialan varastojen arvo väheni 0,8 prosenttia. Autokaupan toimialan varastojen arvo laski 3,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2013 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2011 painoiksi. Vuoden 2012 osalta on käytetty vuoden 2010 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (245,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2013/01/tva_2013_01_2013-05-17_tie_001_fi.html