Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.5.2013

Värdet av både industrins och handelns lager minskade under första kvartalet år 2013 från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins lager 4,9 procent mindre under första kvartalet 2013 än året innan. Lagervärdet inom handeln sjönk ännu kraftigare, med 9,5 procent jämfört med motsvarande period år 2012.

Lagervärdet minskade inom nästan alla huvudnäringsgrenar inom industrin. Minskningen var störst inom el- och elektronikindustrin, 19,1 procent. Lagervärdet inom den kemiska industrin minskade med 15 procent. Inom skogsindustrin ökade lagervärdet med 6,5 procent från året innan.

Förändring av industrins lager I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

I slutet av mars 2013 var värdet av industrins lager 4,0 procent större än i slutet av föregående kvartal. Lagervärdet ökade mest inom skogsindustrin, med 12,1 procent. Inom den kemiska industrin minskade lagervärdet med 6,8 procent från föregående kvartal.

Av näringsgrenarna inom handeln sjönk lagervärdet kraftigast inom bilhandeln, med 35,5 procent. Inom partihandeln minskade lagervärdet med 1,4 procent och inom detaljhandeln med 0,3 procent jämfört med motsvarande period år 2012.

Förändring av handelns lager I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager I/2012–I/2013, %, (TOL 2008)

I slutet av mars 2013 var värdet av handelns lager 0,4 procent större än i slutet av december 2012. Inom detaljhandeln ökade lagervärdet med 4,5 procent, medan lagervärdet inom partihandeln minskade med 0,8 procent. Lagervärdet inom bilhandeln sjönk med 3,9 procent jämfört med föregående kvartal.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2013 har omsättningsvikterna bytts till 2011 års vikter och när det gäller år 2012 har man använt 2010 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2013, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 17.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 1:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2013/01/tva_2013_01_2013-05-17_tie_001_sv.html