Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.8.2013

Varastojen arvo laski vuoden takaisesta sekä teollisuuden että kaupan toimialalla vuoden 2013 toisella neljänneksellä

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 toisella neljänneksellä 3,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski vuoden toisella neljänneksellä 6,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuudessa varastojen arvo laski eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 20,8 prosenttia. Kemianteollisuudessa varastojen arvo väheni 13,7 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Metsäteollisuuden varastojen arvo kasvoi 5,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Kaupan toimialoista varastojen arvo laski voimakkaimmin autokaupan toimialalla, 16,4 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo väheni 5,0 prosenttia ja vähittäiskaupan toimialalla 1,5 prosenttia vuoden 2012 vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvo laski toisella vuosineljänneksellä 0,5 prosenttia, kun vertailuajankohtana käytettiin edellistä neljännestä. Varastojen arvo väheni eniten kemianteollisuudessa, 5,0 prosenttia. Muun metalliteollisuuden toimialalla varastot kasvoivat 1,7 prosenttia vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Kaupan toimialan varastojen arvo oli vuoden 2013 kesäkuun lopussa 3,9 prosenttia pienempi kuin maaliskuun 2013 lopussa. Varastojen arvo väheni kaikilla tarkasteltavilla kaupan toimialoilla: vähittäiskaupassa 4,3 prosenttia, tukkukaupassa 4,4 prosenttia ja autokaupassa 1,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2013 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2011 painoiksi. Vuoden 2012 osalta on käytetty vuoden 2010 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2013/02/tva_2013_02_2013-08-19_tie_001_fi.html