Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.8.2013

Värdet av både industrins och handelns lager minskade under andra kvartalet 2013 från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av industrins lager med 3,1 procent under andra kvartalet 2013 jämfört med året innan. Inom handeln var lagervärdet i slutet av juni 6,2 procent mindre än året innan.

Inom industrin minskade lagervärdet mest inom el- och elektronikindustrin, med 20,8 procent. Inom den kemiska industrin minskade lagervärdet med 13,7 procent jämfört med motsvarande period år 2012. Lagervärdet inom skogsindustrin ökade med 5,4 procent från året innan.

Förändring av industrins lager II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av industrins lager II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)
* Övrig industri (Övrig C) är fabriksindustri (C) exkl. skogsindustri (16–17), kemisk industri (19–22) och metallindustri (24–30)

Av näringsgrenarna inom handeln sjönk lagervärdet kraftigast inom bilhandeln, med 16,4 procent. Inom partihandeln minskade lagervärdet med 5,0 procent och inom detaljhandeln med 1,5 procent jämfört med motsvarande perioder år 2012.

Förändring av handelns lager II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Förändring av handelns lager II/2012–II/2013, %, (TOL 2008)

Lagervärdet inom industrin minskade med 0,5 procent under andra kvartalet, då man använde föregående kvartal som jämförelsetidpunkt. Lagervärdet minskade mest inom den kemiska industrin, med 5,0 procent. Inom annan metallindustri ökade lagren med 1,7 procent jämfört med årets första kvartal.

I slutet av juni 2013 var värdet av handelns lager 3,9 procent mindre än i slutet av mars 2013. Lagervärdet sjönk inom alla granskade näringsgrenar inom handeln: med 4,3 procent inom detaljhandeln, med 4,4 procent inom partihandeln och med 1,8 procent inom bilhandeln jämfört med föregående kvartal.

Lageruppgifterna viktas genom att använda uppgifter om omsättning. I början av år 2013 har omsättningsvikterna bytts till 2011 års vikter och när det gäller år 2012 har man använt 2010 års vikter. Detta kan inverka på jämförbarheten.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Figurer

Uppdaterad 19.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2013/02/tva_2013_02_2013-08-19_tie_001_sv.html