Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.11.2013

Varastojen arvo laski teollisuudessa ja nousi kaupan toimialalla vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä vuoden takaisesta

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 1,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan kaupan toimialalla varastojen arvo nousi syyskuun lopussa 2,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuudessa varastojen arvo laski eniten sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 10,3 prosenttia. Kemianteollisuudessa varastojen arvo väheni 7,5 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Metsäteollisuuden varastojen arvo kasvoi 5,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Kaupan toimialoista varastojen arvo nousi ainoastaan autokaupan toimialalla, 20,9 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo väheni 1,3 prosenttia ja vähittäiskaupan toimialalla niin ikään 1,0 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos III/2012–III/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvo kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 1,9 prosenttia, kun vertailuajankohtana käytettiin edellistä neljännestä. Varastojen arvo nousi eniten kemianteollisuudessa, 12,4 prosenttia. Myös metsäteollisuudessa varastot kasvoivat 0,8 prosenttia vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Koko kaupan toimialan varastojen arvo nousi 5,5 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Varastojen arvo kasvoi kuluvan vuoden syyskuussa kaikilla tarkasteltavilla kaupan toimialoilla: autokaupassa 22,6 prosenttia, vähittäiskaupassa 2,2 prosenttia ja tukkukaupassa 1,4 prosenttia kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2013 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2011 painoiksi. Vuoden 2012 osalta on käytetty vuoden 2010 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (252,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2013/03/tva_2013_03_2013-11-19_tie_001_fi.html