Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2021, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 19.2.2014

Varastojen arvo laski teollisuudessa ja nousi kaupan toimialalla vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä vuoden takaisesta

Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 0,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan kaupan toimialalla varastojen arvo nousi joulukuun lopussa 7,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuudessa varastojen arvo laski eniten kemianteollisuudessa, 8,5 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa varastojen arvo väheni 6,3 prosenttia vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Sen sijaan metsäteollisuuden varastojen arvo kasvoi 5,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden varastojen arvon muutos IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvon muutos IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)
*Muu teollisuus (Muu C) on tehdasteollisuus (C) pl. metsäteollisuus (16–17), kemianteollisuus (19–22) ja metalliteollisuus (24–30)

Kaupan toimialoista varastojen arvo nousi eniten autokaupassa, 31,1 prosenttia ja tukkukaupassakin 6,4 prosenttia. Vähittäiskaupan toimialalla varastojen arvo puolestaan laski 5,2 prosenttia vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Kaupan varastojen arvon muutos IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Kaupan varastojen arvon muutos IV/2012–IV/2013, %, (TOL 2008)

Teollisuuden varastojen arvo laski neljännellä vuosineljänneksellä 5,8 prosenttia, kun vertailuajankohtana käytettiin edellistä neljännestä. Varastojen arvo laski kaikilla päätoimialoilla. Varastojen arvo laski eniten kemianteollisuudessa, 8,1 prosenttia. Muun teollisuuden toimialalla varastot vähenivät 8 prosenttia vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Koko kaupan toimialan varastojen arvo nousi 6,6 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Varastojen arvo kasvoi autokaupan toimialalla, 11,5 prosenttia sekä tukkukaupan toimialalla, 9,1 prosenttia. Vähittäiskaupassa varastojen arvo jäi joulukuussa lähes samalle tasolle kuin syyskuussa muutoksen oltua -0,5 prosenttia.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2013 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2011 painoiksi. Vuoden 2012 osalta on käytetty vuoden 2010 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2013, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Salla Simola 09 1734 3308, Anja Lindqvist 09 1734 3492, Olli-Jussi Sonni 09 1734 2288, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (256,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2013/04/tva_2013_04_2014-02-19_tie_001_fi.html