Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.11.2014

Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet 2014 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 3,7 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 3,7 procent och inom handeln med 2,8 procent jämfört med tredje kvartalet år 2013.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen III/2013– III/2014 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen III/2013– III/2014 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Inom utvinning av mineral ökade lagren med 23,7 procent, inom metallindustrin med 11,0 procent och inom textilindustrin med 6,7 procent från året innan. Också värdet av lagren inom elproduktionen ökade något, med 0,7 procent. Av de industriella näringsgrenarna minskade lagren inom skogsindustrin, med 0,3 procent, inom livsmedelsindustrin med 0,6 procent, inom den kemiska industrin med 8,0 procent och inom övrig industri, med 8,9 procent, jämfört med tredje kvartalet 2013.

Inom handeln ökade lagren inom partihandeln och detaljhandeln, med 4,9 procent resp. 1,2 procent, från året innan. Lagren inom bilhandeln minskade med 0,1 procent.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2013–III/2014, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln III/2013–III/2014, %, (TOL 2008)

Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade lagervärdet med drygt en procent, både inom industrin och inom handeln. Inom både utvinningen av mineral och elproduktionen ökade lagren från föregående kvartal. Kvartalsförändringarna innehåller säsongvariation, dvs. de svängningar som i stort sett sker regelbundet inom ett år i en tidsserie.

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Olli-Jussi Sonni 029 551 2288, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2014/03/tva_2014_03_2014-11-19_tie_001_sv.html