Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.2.2015

Värdet av företagens lager ökade med 1,3 procent under fjärde kvartalet 2014 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 1,3 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med året innan. Lagervärdet inom industrin ökade med 2,8 procent. Inom handeln minskade lagren med 1,3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen IV/2013– IV/2014 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen IV/2013– IV/2014 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln IV/2013– IV/2014, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln IV/2013– IV/2014, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (229,2 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.2.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2014/04/tva_2014_04_2015-02-19_tie_001_sv.html