Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.8.2015

Yritysten varastojen arvo pysyi edellisen vuoden tasolla vuoden 2015 toisella neljänneksellä.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot pysyivät edellisen vuoden tasolla vuoden 2015 toisella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 2,2 prosenttia ja kaupan toimialalla varastot kasvoivat 2,0 prosenttia vuoden 2014 toiseen vuosineljännekseen verrattuna.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2014– II/2015 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2014– II/2015 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Kaivostoiminnassa varastot kasvoivat 7,3 prosenttia, sähköntuotannossa 6,3 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 2,4 prosenttia, metalliteollisuudessa 2,0 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 0,1 prosenttia vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna. Teollisuuden toimialoista varastojen arvo väheni vuodentakaisesta metsäteollisuudessa 0,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 15,4 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 16,3 prosenttia.

Kaupan alalla varastot kasvoivat vuodentakaisesta kaikilla toimialoilla. Autokaupassa varastojen arvo kasvoi 4,1 prosenttia, tukkukaupassa 2,5 prosenttia ja vähittäiskaupassa 0,2 prosenttia vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2014– II/2015, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2014– II/2015, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastot kasvoivat vuoden 2015 toisella neljänneksellä 2,9 prosenttia vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 3,3 prosenttia ja kaupan toimialalla 1,2 prosenttia. Kaivostoiminnassa varastot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 42,8 prosenttia ja sähköntuotannossa varastojen arvo väheni 4,1 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2015, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2015/02/tva_2015_02_2015-08-19_tie_001_fi.html