Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.8.2015

Värdet av företagens lager var under andra kvartalet 2015 på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av de sammanlagda lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln under andra kvartalet 2015 på samma nivå som året innan. Inom industrin minskade lagervärdet med 2,2 procent, medan det ökade inom handeln med 2,0 procent jämfört med andra kvartalet år 2014.

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen II/2014– II/2015 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom industrin, utvinningen av mineral och elproduktionen II/2014– II/2015 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln II/2014– II/2015, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln II/2014– II/2015, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2015, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Figurer

Uppdaterad 19.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 2:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2015/02/tva_2015_02_2015-08-19_tie_001_sv.html