Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.2.2016

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 5,4 prosenttia vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 11,7 prosenttia vuoden 2014 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastot kasvoivat 6,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2014– IV/2015 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2014– IV/2015 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2014 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kemianteollisuudessa 1,4 prosenttia. Vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta metsäteollisuudessa 3,6 prosenttia, kaivostoiminnassa 7,6 prosenttia, sähköntuotannossa 8,9 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 9,1 prosenttia, metalliteollisuudessa 14,4 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 16,1 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 26,0 prosenttia.

Kaupan alalla varastot kasvoivat kaikilla toimialoilla vuoden 2014 neljänteen neljännekseen verrattuna. Autokaupassa varastojen arvo kasvoi 10,1 prosenttia ja tukkukaupassa 7,6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,3 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2014– IV2015, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2014– IV2015, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastot laskivat vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä 7,0 prosenttia vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 4,8 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä 12,6 prosenttia, Sähköntuotannossa varastot kasvoivat edellisestä neljänneksestä 6,9 prosenttia ja kaivostoiminnassa 34,9 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2015, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 4. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2015/04/tva_2015_04_2016-02-19_tie_001_fi.html