Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.5.2016

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 9,2 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 15,2 prosenttia vuoden 2015 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 2,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2015– I/2016 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2015– I/2016 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 88,3 prosenttia. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta muun teollisuuden toimialalla 4,2 prosenttia, metsäteollisuudessa 4,5 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 10,0 prosenttia, kemianteollisuudessa 12,7 prosenttia, sähköntuotannossa 19,0 prosenttia, metalliteollisuudessa 19,1 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 47,5 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna autokaupassa 4,5 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo laski 0,8 prosenttia ja vähittäiskaupassa 7,6 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2015– I/2016, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2015– I/2016, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastot laskivat vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2015 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 11,4 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi edellisestä neljänneksestä 3,0 prosenttia, Sähköntuotannossa varastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä 9,9 prosenttia ja kaivostoiminnassa 9,2 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2016, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2016/01/tva_2016_01_2016-05-19_tie_001_fi.html