Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Industrins och handelns lagerstatistik 2016, 2:a kvartalet

2016
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Figurer