Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.8.2016

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2016 toisella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 3,8 prosenttia vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo laski 6,8 prosenttia vuoden 2015 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 0,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2015– II/2016 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa II/2015– II/2016 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta muun teollisuuden toimialalla 3,6 prosenttia, metsäteollisuudessa 4,3 prosenttia, kaivostoiminnassa 4,7 prosenttia, kemianteollisuudessa 6,0 prosenttia, sähköntuotannossa 6,7 prosenttia, metalliteollisuudessa 6,8 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 13,3 prosenttia, ja tekstiiliteollisuudessa 18,0 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2015 toiseen neljännekseen verrattuna autokaupassa 3,3 prosenttia ja vähittäiskaupassa 1,0 prosenttia. Tukkukaupassa varastojen arvo laski 0,9 prosenttia edellisvuodesta.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2015– II/2016, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla II/2015– II/2016, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastot kasvoivat vuoden 2016 toisella neljänneksellä 0,5 prosenttia vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 0,6 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi edellisestä neljänneksestä 0,4 prosenttia, Sähköntuotannossa varastot kasvoi edellisestä neljänneksestä 5,2 prosenttia ja kaivostoiminnassa 21,9 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2016, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2016/02/tva_2016_02_2016-08-19_tie_001_fi.html