Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.11.2016

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 4,3 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo laski 6,1 prosenttia vuoden 2015 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 2,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2015– III/2016 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2015– III/2016 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivosteollisuudessa 2,8 prosenttia. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta muun teollisuuden toimialalla 0,3 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 1,3 prosenttia, kemianteollisuudessa 3,2 prosenttia, metsäteollisuudessa 4,1 prosenttia, metalliteollisuudessa 7,4 prosenttia, sähköntuotannossa 7,5 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 12,1 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen verrattuna autokaupassa 4,8 prosenttia. Muilla kaupan alatoimialoilla varastojen arvo laski vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Tukkukaupassa varastojen arvo laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta ja vähittäiskaupassa 4,2 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2015– III/2016, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2015– III/2016, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 5,0 prosenttia vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2016 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo laski teollisuudessa 3,8 prosenttia ja kaupan toimialalla 5,5 prosenttia. Sähköntuotannossa varastojen arvo laski edellisestä neljänneksestä 2,2 prosenttia ja kaivostoiminnassa 23,3 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2016, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (270,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2016/03/tva_2016_03_2016-11-18_tie_001_fi.html