Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.2.2018

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 3,0 prosenttia vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 3,8 prosenttia vuoden 2016 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 1,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2016– IV/2017 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa IV/2016– IV/2017 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 18,1 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 10,0 prosenttia, metalliteollisuudessa 7,6 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 3,8 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,4 prosenttia. Vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta metsäteollisuudessa 3,6 prosenttia, sähköntuotannossa 4,3 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 5,9 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2016 neljänteen neljännekseen verrattuna autokaupassa 16,3 prosenttia. Muilla kaupan alatoimialoilla varastojen arvo laski vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Vähittäiskaupassa varastojen arvo laski 1,2 prosenttia edellisvuodesta ja tukkukaupassa 2,5 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2016– IV/2017, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla IV/2016– IV/2017, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä 1,8 prosenttia vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 4,6 prosenttia. Sähköntuotannossa varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 0,4 prosenttia, kaupan toimialalla 1,2 prosenttia ja kaivostoiminnassa 2,4 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2017, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (282,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 4. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2017/04/tva_2017_04_2018-02-19_tie_001_fi.html