Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 19.11.2018

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 8,1 prosenttia vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 11,3 prosenttia vuoden 2017 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 4,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2017– III/2018 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2017– III/2018 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 16,6 prosenttia, kemianteollisuudessa 16,1 prosenttia, metalliteollisuudessa 11,2 prosenttia, metsäteollisuudessa 10,5 prosenttia, muun teollisuuden toimialalla 6,7 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 6,2 ja elintarviketeollisuudessa 6,1 prosenttia. Vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo pysyi edellisen vuoden tasolla sähköntuotannossa.

Kaupan alalla varastot kasvoivat kaikilla toimialoilla vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tukkukaupassa varastojen arvo kasvoi 7,5 prosenttia, vähittäiskaupassa 1,3 prosenttia ja autokaupassa 0,4 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2017– III/2018, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2017– III/2018, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä 1,4 prosenttia vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 5,3 prosenttia ja sähköntuotannossa 3,2 prosenttia. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 1,7 prosenttia sekä kaivostoiminnassa 21,8 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2018, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2018/03/tva_2018_03_2018-11-19_tie_001_fi.html