Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.11.2019

Yritysten varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat edellisvuodesta 2,4 prosenttia vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo kasvoi 2,8 prosenttia vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo kasvoi 1,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2018– III/2019 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa III/2018– III/2019 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 18,6 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 7,9 prosenttia, metsäteollisuudessa 5,0 prosenttia, metalliteollisuudessa 2,9 prosenttia ja muun teollisuuden toimialalla 2,0 prosenttia. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta kemianteollisuudessa 0,7 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 2,2 prosenttia ja sähköntuotannossa 2,4 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2018 kolmanteen neljännekseen verrattuna tukkukaupassa 2,2 prosenttia ja vähittäiskaupassa 0,9 prosenttia. Autokaupassa varastojen arvo laski 1,4 prosenttia edellisvuodesta.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2018– III/2019, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla III/2018– III/2019, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi teollisuudessa 0,3 prosenttia. Sähköntuotannossa varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 0,2 prosenttia, kaupan toimialalla 4,3 prosenttia sekä kaivostoiminnassa 22,0 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2019, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2019/03/tva_2019_03_2019-11-18_tie_001_fi.html