Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.2.2020

Värdet av företagens lager minskade under fjärde kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralen minskade det sammanlagda värdet av lagren inom tillverkning, utvinning av mineral, elproduktion och handel med 4,2 procent under fjärde kvartalet 2019 jämfört med året innan. Inom tillverkningen minskade lagervärdet med 5,9 procent jämfört med fjärde kvartalet 2018. Inom handeln minskade lagervärdet med 3,1 procent från året innan.

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion IV/2018– IV/2019 (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom tillverkning, utvinningen av mineral och elproduktion IV/2018– IV/2019 (TOL 2008)
* Övrig industri är näringsgrenar 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar, 23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter, 31 Tillverkning av möbler och 32 Annan tillverkning.

Årsförändring av lagervärdet inom handeln IV/2018– IV/2019, %, (TOL 2008)

Årsförändring av lagervärdet inom handeln IV/2018– IV/2019, %, (TOL 2008)

Med lager avses i industrins och handelns lagerstatistik omsättningstillgångarna enligt företagens bokföring. Lagren omfattar tillgångsposterna material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.


Källa: Industrins och handelns lagerstatistik 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Figurer

Uppdaterad 18.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. 4:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/2019/04/tva_2019_04_2020-02-18_tie_001_sv.html