Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 18.5.2020

Yritysten varastojen arvo laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot laskivat edellisvuodesta 5,0 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuudessa varastojen arvo pieneni 7,7 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kaupan toimialalla varastojen arvo laski 3,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2019– I/2020 (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos teollisuudessa, kaivostoiminnassa ja sähköntuotannossa I/2019– I/2020 (TOL 2008)
*Muu teollisuus sisältää toimialat 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen, 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus, 31 Huonekalujen valmistus ja 32 Muu valmistus.

Vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 18,3 prosenttia ja muun teollisuuden toimialalla 5,0 prosenttia. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä varastojen arvo väheni vuodentakaisesta elintarviketeollisuudessa 0,5 prosenttia, sähköntuotannossa 2,3 prosenttia, kemianteollisuudessa 6,5 prosenttia, metalliteollisuudessa 8,2 prosenttia, tekstiiliteollisuudessa 9,3 prosenttia ja metsäteollisuudessa 13,8 prosenttia.

Kaupan alalla varastojen arvo kasvoi vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vähittäiskaupassa 0,1 prosenttia. Autokaupassa varastojen arvo laski 4,0 prosenttia ja tukkukaupassa 5,2 prosenttia.

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2019– I/2020, % (TOL 2008)

Varastojen arvon vuosimuutos kaupan toimialalla I/2019– I/2020, % (TOL 2008)

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden, kaivostoiminnan, sähköntuotannon ja kaupan alan yhteenlasketut varastojen arvot kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 prosenttia vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna.

Vuoden 2019 neljänteen neljännekseen verrattuna varastojen arvo kasvoi kaivostoiminnassa 27,9 prosenttia ja kaupan toimialalla 8,9 prosenttia. Teollisuudessa varastojen arvo laski edelliseen neljännekseen verrattuna 2,7 prosenttia ja sähköntuotannossa 4,8 prosenttia. Neljännesmuutokset sisältävät kausivaihtelun eli aikasarjan kutakuinkin säännöllisenä toistuvan vuoden sisäisen vaihtelun.

Varastoilla viitataan teollisuuden ja kaupan varastotilastossa yritysten kirjanpidon mukaiseen vaihto-omaisuuteen. Varastot sisältävät vaihto-omaisuuserät aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat.


Lähde: Teollisuuden ja kaupan varastotilasto 2020, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, varastotilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2020/01/tva_2020_01_2020-05-18_tie_001_fi.html